Ringhals den 10 oktober 2019

Ringhals Kärnkraftverk torsdagen den 10 oktober 2019

Vi besöker Ringhals Kärnkraftverk norr om Varberg. Ringhals är ett av Europas största kärnkraftverk och producerar 20 % av Sveriges elkonsumtion.

Vi kommer att få en presentation av den kärntekniska verksamheten, besöka utställningen i Ringhals Infocenter och vi får därefter en guidad visning av Ringhals turbinanläggningar.

Studiebesöket börjar kl. 13.00 och samling sker vid Ringhals Infocenter.

Samåkning från parkeringen vid Vallda Församlingshem kl. 12.00.

Minimum 10 deltagare.

Anmälan till
Margareta Stiernstedt, 0708-28 41 73, stiernstedt2010@gmail.com senast den 1 oktober