Rapport

Bra möte om rådgivning


Bra möte om rådgivning

SPF Vallda-Släp hade månadsmöte den 11 mars i Vallda församlingshem. Många hade mött upp i det soliga vädret.

Efter välkomstord av ordf. Lars Smedberg och kort medlemsinformation, gavs ordet till vår gäst Christoffer Widell, som är en av konsumentrådgivarna i vår kommun. Han skulle ge oss vägledning i ärenden som vi ibland råkar ut för som köpare och konsumenter.
Han betonade att deras arbete för oss i första hand är rådgivande och förebyggande. Många ärenden som Christoffer och hans medarbetare får hjälpa till med handlar om avtal där parterna är oense, och de kan då medla mellan kund och
företag. Han poängterade dock att deras uppgift inte är att agera ombud eller advokat. Vi fick rådet att vara noga med avtal som vi ingår och helst dokumentera skriftligt (förtryckt material för olika avtal finns att tillgå).
I topp bland konsumentärenden, berättade Christoffer, ligger hantverkstjänster följt av begagnade bilar, resor och nätköp. Ett annat stort område där vi ofta blir utsatta är telefonförsäljning och abonnemang av olika slag. Där fick vi också goda råd om vad vi ska se upp med och vad som gäller.
Det finns ju också rena bedrägerier man kan råka ut för som konsument, men där blir det en uppgift för polisen. Christoffer var mycket tydlig och pedagogisk och gav oss många värdefulla insikter. Vi fick också möjlighet att ställa frågor.
Kommunens rådgivning är kostnadsfri (skattefinansierad), och det känns skönt att veta att vi kan få hjälp och stöd när vi behöver.

Mötet avslutades med kaffe, smörgåsar och lotteridragning. Och solen sken fortfarande när vi kom ut.

Gunilla Sandell

Bild på Christoffer Widell (foto Tommy Sandell)