Rapport

Symfonikernas ambassadör Kenneth M Linton


GSO- Sveriges Nationalorkester

Månadsmötet SPF Vallda-Släp hölls den 7 oktober i Vallda Församlingshem.

Efter välkomstord av ordf. Lars Smedberg presenterades vår gäst, Göteborgssymfonikernas ambassadör Kenneth M Linton som har följt symfonikernas verksamhet under många år. Han kunde berätta och med bilder visa utvecklingen från litet orkestersällskap till den professionella orkester den är i dag.

I början av förra seklet fanns i Göteborg en orkesterförening bestående av 50 musiker (48 män och 2 kvinnor). Dirigenten hette Heinrich Hammer och konserthuset där de spelade fanns på Heden. Efter vissa motsättningar mellan Hammer och orkestern stod man plötsligt utan dirigent. År 1907 fick medlemmar i styrelsen i uppdrag att hitta en ny dirigent. Efter många övertalningar accepterade tonsättaren Wilhelm Stenhammar att bli orkesterns chefsdirigent. Det var ett lyckat val och orkestern utvecklades stort under hans 25 år som ledare.

År 1928 förlorade orkestern sin hemmabas, då konserthuset på Heden brann ner. 7 år senare invigdes Göteborgs nuvarande konserthus på Götaplatsen. Det ritades av arkitekten Nils Einar Eriksson och är berömt för sin fina akustik. Orkestern var vid denna tid inte så stor att man kunde spela allt. Till vissa verk behövs nämligen fler stämmor och en större numerär av musiker. Detta löstes genom att Volvo slöt ett sponsoravtal med Göteborgs symfoniker.

Numera är orkestern över hundra man stark. Med hängivna, skickliga musiker, lysande dirigenter (Neeme Järvi, Gustavo Dudamel) och berömda solister är Göteborgssymfonikerna (GSO) i dag en orkester i världsklass. 1997 utnämndes den till Sveriges Nationalorkester.

Varma applåder och tack till Kenneth M Linton för ett intressant föredrag om ett ämne vi kanske inte haft så stor kännedom om.

Gunilla Sandell (Bild på Kenneth M Linton. Foto M.Stiernstedt)