Elyseum den 22 november 2018

ELYSEUM I GÖTEBORG torsdagen den 22 november 2018

Vi besöker Elyseum den 22 november kl. 10.30 och blir guidade av vår medlem Ove Persson.

Elyseum är ett energihistoriskt museum vilket drivs av Göteborg Energi. Det är inrymt i det gamla elektricitetsverket på Västgötagatan vid Heden.

Byggnaden uppfördes 1908 för Göteborgs Stads Elektricitetsverk och efter att ha använts för olika ändamål genom åren återställdes den till ursprungligt utseende 1992 och döptes till Elyseum.

På Elyseum kan du bl a få reda på hur det gick till när de första elkablarna drogs i Göteborg och hur fjärrvärmen kom till stan.

De som vill kan efter besöket äta lunch på restaurangen vid Gamla Ullevi.

Anmälan till Margareta Stiernstedt, 0708-28 41 73 eller stiernstedt2010@gmail.com senast den 16 november.