Så blev Årsmötet

Ett årsmöte är en milstolpe. Föreningen passerade idag den 41:a milstolpen. 

Årsmötet valde ny ordförande Thomas Glassell efter Ingemar Nordieng som avböjt omval. Även styrelsens sekreterare Anita Norman lämnade styrelsen. 

Nya ledamöter blev Lena Jonsson, Kjell Söderström samt Göran Malmqvist. 

Efter årsmötet virvlade Internationella dansgruppen runt i olika danser. 

Mötet avslutades med gott fika och lotterier.

Ingemar Nordieng

årsmöte 2024 G M.pdf