Södra Cell Värö den 14 maj

Södra Cell Värö (Värö Bruk) den 14 maj kl. 09.30

Vi har möjlighet att besöka Södra Cell Värö torsdagen den 14 maj kl. 10.30 – ca 15.00.

Först rundvandring till "Sulfaten" och massafabriken.

Lunch ca kl. 12.00.

Därefter ser vi "Sågen" där man bl a framställer brädor och plankor.

Man bör ha starka ben (trappa med 70 steg), långärmat och rejäla skor.

Samåkning från Vallda Församlingshem kl. 09.30

Max 40 personer.

Pris 85 kr. Betalas till föreningens Bankgiro 5766-5820 senast den 10 maj


Anmälan till
Margareta Stiernstedt, 0708-28 41 73, stiernstedt2010@gmail.com senast den 7 maj