Södra Cell, Väröbruk torsdagen den 28 april

Vi besöker Södra Cell, Väröbruk torsdagen den 28 april

Södra Cell

Vi kommer att få se sågverket, en rundvandring på ca 2 timmar. Starka ben viktigt, långt att gå och många trappor. Ett måste är långärmat och rejäla skor.

Vi börjar med lunch kl. 11.00 och slutar med kaffe och kaka efter visningen.                 Pris 125 kr.

Samåkning från parkeringen vid Vallda Församlingshem kl. 10.00.

Anmälan till Margareta Stiernstedt 0708-28 41 73 eller stiernstedt2010@gmail.com