Trivsellunch 4 oktober

Vi har bokat lunch på Västergök tisdagen den 4 oktober kl 13.00.
Var och en betalar sin egen lunch. Föranmälan senast den 27 september till Arne Karlsson, 035 12 92 07.

Under hösten är ytterligare trivselluncher planerade att äga rum första tisdagen i varje månad, 1/11 och 6/12. Plats meddelas per mail och annons i HP.