Verksamhetsplan 2018

SPF Seniorerna Söndrumsvännerna ska fortsätta att genom aktivt arbete

  • Budget 2018

• tillvarata, främja och verka för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen
• informera medlemmarna i frågor som berör dem
• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna
• främja hälsovård och i övrigt verka för god livskvalitet
• främja studier och annan kulturell verksamhet

och att inom ramen för de ändamål som angetts av Förbundet tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet genom att driva pensionärspolitiska frågor i SPF:s samrådsgrupp i Halmstad och i det kommunala pensionärsrådet KPR.

Utbildning och utveckling inom IT-området skall fortsätta, dels genom studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, dels genom SeniorNET verksamhet.
Hälsovårdsarbetet skall fortsatt sträva efter ökat deltagande i de olika aktiviteterna.
Föreningen ska arbeta för ökning av sitt medlemstal.

Planerad verksamhet av olika slag framgår av PROGRAM för våren respektive hösten 2018, som delas ut till medlemmarna.