Mötesreferat/bilder

Välkommen att bidra med referat och foto från vår verksamhet.

Skickas till codermalm@gmail.com