Aktivitet och hälsa

Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter.
Vi vill gärna få flerdeltagare. Kontakta respektive aktivitetsledare för mer information.
Hälso- och friskvårdsansvarig, Arne Karlsson 035-12 92 07 eller E-post: arnelo42@gmail.com

Bangolf
På Japans golfbana onsdagar klockan 14.00.
Kontakt: Mats Hörnkvist 070 398 28 18
Boule
Utomhus i Stenhuggeriet, tisdagar och torsdagar klockan 09.30.
Kontakt: Torbjörn Axelsson, 070 630 76 44
Bridge
Torsdagar kl 09.30 i Folkets Hus, Stenhuggeriet med början den
12/1.
Ledare: Per Wiström, 070 948 24 73
Canasta
Spelas i Folkets Hus, Stenhuggeriet med början fredagen den
13/1 kl 13.15. Nybörjare välkomna!
Ledare: Gunnel Bengtsson, 072 513 41 58, Gun Hubertsson
070 529 73 99 och Birgitta Theander 070 485 45 12.
Cykling
Under maj - september finns anteckningsböckerna utlagda i brevlådorna vid korsningen Mjällby/Fammarp, i Tylösand vid korsningen Jägmästarvägen/Rådjursvägen nära golfklubben samt vid Reningsverket, Prins Bertils stig.
Kontakt: Arne Karlsson 035-12 92 07
Mattcurling
Söndrumshallen med början torsdagen den 12/1 kl 09.30-12.00.
Nybörjare välkomna!
Kontakt: Margreth Klang, 070 382 16 73 och
Marianne Hörnkvist, 070 687 69 82
Promenader
Samling vid Företagshotellet, Lummervägen 5 med början
onsdagen den 11/1 kl 10.00.
Kontakt: Bodil Garmer, 076 323 96 36 och Aina Ljungberg,
070 675 52 13
Vattengymnastik
REHAB-bassängen på Länssjukhuset ingång 19 med början
tisdag den 17/1 kl 10.00 och pågår 10 ggr.
Kontakt: Madeleine Wall, 070 258 85 46
Vinkunskap
Hertz Minne, tisdagar udda veckor, kl 14.00
Kontakt: Jan Ekdahl, 070 524 80 03