Verksamhetsplan och budget 2019

  • Högerklicka på fotot - Visa bild

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2020
SPF Seniorerna Söndrumsvännerna ska fortsätta att genom aktivt arbete
• tillvarata, främja och verka för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen
• informera medlemmarna i frågor som berör dem
• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna
• främja hälsovård och i övrigt verka för god livskvalitet
• främja studier och annan kulturell verksamhet

och att inom ramen för de ändamål som angetts av Förbundet tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet genom att driva pensionärspolitiska frågor i SPF´s samrådsgrupp i Halmstad och i det kommunala pensionärsrådet KPR.

Hälsovårdsarbetet skall fortsatt sträva efter ökat deltagande i de olika aktiviteterna.

Föreningen skall arbeta för ökning av sitt medlemsantal.

Planerad verksamhet av olika slag framgår av PROGRAM för våren respektive hösten 2020, som delas ut till medlemmarna.