Valberedningens förslag till ny styrelse

SPF SENIORERNA SÖNDRUMSVÄNNERNA
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2019-02-18

Valberedningen och styrelsen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter (ordförande
+ sex ledamöter) samt två suppleanter.

ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR
Erik Jansson                                                                                                 Omval

STYRELSELEDAMÖTER FÖR EN TID AV TVÅ ÅR
Lars Björk                                                                                                        Omval
Ann-Cathrine Svensson                                                                                  Omval
Arne Karlsson                                                                                                 Omval

STYRELSELEDAMOT ETT ÅR
Leif Nilsson                                                                                                      Omval

STYRELSESUPPLEANTER FÖR EN TID AV ETT ÅR
Kerstin Uhrberg Johansson                                                                            Omval
Eva Molin                                                                                                        Nyval

REVISORER FÖR EN TID AV ETT ÅR
Vakant
Berit Axelsson                                                                                                 Omval

REVISORSSUPPLEANT
Margreth Klang                                                                                                Omval

STYRELSELEDAMÖTER MED ETT ÅR KVAR
Håkan Nilsson, Lena Wilde

Halmstad i februari 2019
Lars Balkö,  Gunn Lindell och Britt Johansson