Styrelsen 2017

Styrelsen för SPF Seniorerna Söndrumsvännerna 2017 (t o m årsmötet 2018)

Ordförande Lars Balkö 035-354 13, 0702-60 27 98 lars.balko@bredband.net

Vice ordförande samt Lars Björk 035-361 23, 0703-86 31 11
IT- och Webmaster bjrk1@telia.com

Kassör Per Olin 035-106713, 0702-95 29 93 per.olin@bergschold.se

Sekreterare Kerstin Uhrberg-Johansson 035-18 84 63  johansson.uhrberg@live.se

Medlemssekreterare Ann-Cathrine 0725-17 08 49
Svensson acsvensson.1369@gmail.com

Hälso-Friskvårdsansv. Arne Karlsson 035-12 92 07, arnelo42@gmail.com

Studieansvarig Erik Jansson 0730-21 90 96, erikforshaga@msn.com

Reseansvarig Britt Johansson 035-356 09, brittingmar@gmail.com

KPR-ansv. Karin Sävlind 035-21 73 72, karin.savlind@telia.com

Suppleanter
Program- och Mötesansv. Håkan Nilsson 0702-93 71 04 hakannilsson1@outlook.com

Bitr. kassör Berit Axelsson 035-344 73, 0727-46 30 50, berit.axelsson@telia.com