Årsmöte 20 februari 2023

Nästan hundra medlemmar hade kommit till årsmötet. Ett ljus tändes för att minnas våra under året bortgångna medlemmar. Erik Jansson läste en dikt av Pär Lagerkvist och en tyst minut hölls.