Verksamhetsplan 2017

Högerklicka på nedanstående bild och välj Visa Bild (vänsterklick). När Du läst klart återgå till denna sida genom att välja vänster pil längst upp till vänster.

  • Budget

VERKSAMHETSPLAN 2017

SPF Söndrumsvännerna ska fortsätta att genom aktivt arbete

• tillvarata, främja och verka för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen

• informera medlemmarna i frågor som berör dem

• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna

• främja hälsovård och i övrigt verka för god livskvalitet

• främja studier och annan kulturell verksamhet

och att inom ramen för de ändamål som angetts av Förbundet tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet genom att driva pensionärspolitiska frågor i SPF:s samråds-grupp i Halmstad och i det kommunala pensionärsrådet KPR.

Utbildning och utveckling inom IT-området skall fortsätta, dels genom studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, dels genom SeniorNets verksamhet.
Hälsovårdsarbetet skall fortsatt sträva efter ökat deltagande i de olika aktiviteterna.
Föreningen förväntar ökning av sitt medlemstal. Planerad verksamhet av olika slag framgår av PROGRAM för våren resp. hösten 2017, som delas ut till medlemmarna.