Valberedningens förslag till årsmötet 2018

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2018-02-19 Valberedningen och styrelsen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter (ordförande + sex ledamöter) samt två suppleanter.

ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR
Erik Jansson                                         Nyval

STYRELSELEDAMÖTER FÖR EN TID AV TVÅ ÅR
Håkan Nilsson                                      Nyval
Lena Wilde                                           Nyval

FYLLNADSVAL AV STYRELSELEDAMOT FÖR EN TID AV ETT ÅR
Leif Nilsson                                           Nyval

STYRELSESUPPLEANTER FÖR EN TID AV ETT ÅR
Kerstin Uhrberg Johansson                  Nyval
Jan-Erik Hansson                                 Nyval

REVISORER FÖR EN TID AV ETT ÅR
Jan Johansson                                     Omval
Berit Axelsson                                       Nyval

REVISORSSUPPLEANT
Margreth Klang                                     Omval

STYRELSELEDAMÖTER MED ETT ÅR KVAR
Lars Björk, Ann-Cathrine Svensson, Arne Karlsson

Halmstad februari 2018
Gunn Lindell Mats Albing Elina Sörensen Ringi