Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen för SPF Seniorerna Söndrumsvännerna får härmed lämna sin berättelse över verksamheten 2016

Styrelse och befattningar
Lars Balkö Ordförande
Lars Björk Vice ordf. samt Webb-och IT-ansvarig
Berit Axelsson Kassör
Britt Johansson Reseansvarig
Karin Sävlind KPR-ansvarig, sociala frågor
Arne Karlsson Hälso- och friskvårdsansvarig
Erik Jansson Studieansvarig
Nanna Vestergaard Medlemsansvarig
Kerstin Uhrberg Johansson Sekreterare
Suppleanter
Maj-Britt Hansson Ers. kassör
Håkan Nilsson Program- och mötesansvarig

Revisorer
Jan Johansson
Alf Antonssson
Suppleant Arne Johansson

Mötesvärdinna
Barbro Passgård

Kaffekommitté
Christine Gustafsson, Agneta Karlsson, Birgitta Theander, Lisbeth Nilsson

Reserv
Kerstin Eriksson

Bordbärare/dukare
Lars Balkö, Irene von Bothmer, Maj-Britt Ekholm, Jan Hubertsson, Kaj Johansson, Elvir Magnusson, Håkan Nilsson.

Reserv
Bengt Eriksson

Försäkringsansvarig
Nanna Vestergaard

Hörselvärd
Lars Balkö

Trafikombud
Karin Sävlind

Valberedning
Barbro Cotte, sammankallande och
Jan-Erik Hansson,
Stig-Ove Rick

Medlemsantal
844 medlemmar den 31 december 2015
785 medlemmar den 31 december 2016

Sammankomster
Ordinarie årsmöte hölls 15 februari 2016. 120 medlemmar var närvarande.
Under året har 10 protokollförda sammanträden hållits samt ett arbetsmöte
den 29 mars och en planeringskonferens den 25 augusti.
Den 10 mars lunch för 80+ på Rest. Tylöhus.
Den 7 april pub-kväll på The Fox and Anchor.
Den 11 augusti sommarfest på Hertz Minne
Den 8 november träff med årets nya medlemmar.
Den 15 november träff med kaffekommittén.
Den 8 december jul-lunch på Rest.Tylöhus.

Representanter från styrelsen har medverkat i träffarna.

Månadsträffar
18 jan Ingegerd Sahlström berättar om Astrid Lindgrens liv och författarskap
80 delt. Info fr. begravn.byrå. Lotteri.

15 febr Årsmöte. Musikunderhållning av Henrik och Alexandra Murdock120 delt. .

21 mars Eva Jagrell, "lyrik – ordens kraft". Info."Milda 46 delt. Makter". Lotteri.

18 april Musikunderhållning av "Viktoria Rockers". Info 104 delt. SeniorNet. Lotteri.

16 maj Musikunderhållning med "Kvart i åtta".Lotteri 75 delt.

19 sept. Musikunderhållning med "Dagnys Döttrar". Lotteri 80 delt.

17 okt. Musikunderhållnng med "Lasse och Lisa". Info. fr. 90 delt Hemvårdsförvaltningen. Lotteri.

21 nov. Akademibokhandeln, Ulrika Larsson. Boklotteri. 106 delt.

19 dec. Musikunderhållning med "Viktoria Rockers. 117 delt. Glögglotteri.

Representation
Distriktets årsstämma 14 april, Katrineberg, 9 delegater
Lars Balkö, Lars Björk, Berit Axelsson, Nanna Vestergaard, Erik Jansson, Karin Sävlind, Britt Johansson, Håkan Nilsson och Kerstin Uhrberg Johansson.

Distriktets kurser och konferenser
1 mars Utbildning, nya hemsidan, Studieförb., Lars Björk

15 mars Verksamhetsutveckling i Göteborg, Förbundet, Lars Björk

15 mars Funktionärsutbildn. för nyvalda, Katrinebergs Folkhögskola,
Erik Jansson, Håkan Nilsson, Maj-Britt Hansson

22 mars Utbildn. för studieansvariga, Katrineberg, Erik Jansson

31 mars Verksamhetsutveckling i Malmö, Förbundet, Lars Balkö

27 april Ordförandedag i Göteborg, Lars Balkö

10 maj Utbildn. för folkhälsoansvarig, Katrineberg, Arne Karlsson

5 sept Utbildn.i nya medlemsregistret, Nanna Vestergaard

25 okt Ordförandedag, Katrineberg, Lars Balkö

17 nov. Utbildn., Nya hemsidan, Studieförb., Lars Björk

Övrigt
3 sept. Medverkan vid Söndrumsdagen – styrelsen

IT-kommunikation
Hemsidan och Facebook har skötts av Lars Björk. All post från distrikt och förbund samt mellan styrelsemedlemmarna hanteras via E-post.
Under året har kommunikation med medlemmarna hanterats av Lars Björk via E-post samt skötsel av IT-material i föreningens lokal.

Hälso- och Friskvårdsansvarige
Arne Karlssons rapport för genomförda aktiviteter under år 2016.

Deltagit i Distriktets folkhälsodagar i Katrineberg den 10 maj.

Aktivitet   Antal ggr Antal deltagare (Medel) Aktivitetsledare/ Kontaktperson

Bangolf              7                  9                       Arne Karlsson
Bordtennis        38               10                       Bert Skantz
Boule                94               18                       Madeleine Wall
Bridge               31               28                       Ulla Swerre
Canasta            32               24                       Gunnel Bengtsson, Maj Persson
Cykling           690                33                       Boel Andersson
Gymnastik         30               16                       Laila Jönsson
Linedance          0                   0                      F.n. ingen
Mattcurling        33                 17                    Rigmor Berggren/Ann-Margret Hansson
Promenader      35                  6                      Anita Hallbeck
Vattengymn. tis.
Grupp 1             26                 14                     Katarina Andersson
Vattengymn.tis.
Grupp 2             26                 14                     Katarina Andersson

Not: Boule
Aktiviteterna har varit bra både på Stenhuggeriets boulbana och i Stålhallen.

Not: Cykel
33 cyklister har cyklat och besökt våra "brevlådor" 690 gånger under sommarhalvåret och som tack för visat intresse delade vi ut 6 priser.

Not: Mattcurling
Årets internvinnare på damsidan är Madeleine Wall och på herrsidan Arne Karlsson.
Vi har deltagit i DM i mattcurling som ägde rum i Ullared. 54 lag var anmälda och vi ställde upp med 7 lag. I Söndrumshallen har vi fyra mattor och det finns plats för fler deltagare.

Not: Linedance
För närvarande har vi ingen ledare för linedancen, men det går bra att vara med och dansa på "Alla Hjärtans Hus".

KPR (kommunala pensionärsrådet) samt SPF:s Samrådsgrupp i Halmstad kommun 2016, rapport från Karin Sävlind

Under 2016 har vi haft fem KPR-möten, där vi fått information av Hemvårds-fövaltningens projekt om framtidens äldrevård i Halmstad och pågående verksamhet t ex bostadsfrågan för våra äldre, som jag informerat om på våra månadsmöten. Jag har deltagit på Distriktsstämman på Katrinebergs Folkhögskola och tre möten i distriktet.
I Samverkansgruppen, som består av sju SPF-områden i Halmstad, har vi haft sex möten, där vi gemensamt arbetar för en bättre äldrevård. Vi håller på att undersöka hur personer som nyttjar hemtjänsten skall få bättre mat, t ex varm mat från kommunens egna kök. Detta tar vi sedan upp på KPR-mötena, där representanter från dom politiska partierna medverkar. Vår ordförande i Söndrumsvännerna, Lars Balkö, ingår också i Samrådsgruppen.

Studieansvarig Erik Janssons rapport över genomförda studier under 2016

Bridgekunskap
15 träffar med 8 deltagare under våren
16 träffar med 8 deltagare under hösten
Ledare Christina Herlowsson

Körsång
12 träffar med 22 deltagare under våren
8 träffar med 24 deltagare under hösten
Ledare Christina Angsvik-Tarstad

Läs och Res Värmland
3 träffar med 39 deltagare under hösten
Ledare Erik Jansson

Träffpunkt Skapa Fritt
15 träffar med 10 deltagare under våren
14 träffar med 11 deltagare under hösten
Ledare Gunvor Lörgård

Vinkunskap
6 träffar med 38 deltagare under våren
6 träffar med 43 deltagare under hösten
Ledare Leif Nilsson

Vinkunskap
7 träffar med 31 deltagare under våren
7 träffar med 30 deltagare under hösten
Ledare Jan Ekdahl

Styrelsen rapporterar om resor och andra engagemang för 2016.
Den 12 februari var det åter dags för den populära Falkenbergsrevyn "Ute och reser" som Catharina Wåhlbrink ordnat för oss. Lunchbuffén intog vi på restaurang "Sisi".

Den 29 april såg vi musicalen "My Fair Lady" på Helsingborgs Stadsteater samt intog middag på teaterrestaurangen, S&S-resor.

Den 25-28 september åkte vi med S&S-resor, "Fjället brinner".

Den 8 oktober, My Way i Göteborg, S&S-resor. Den 13 oktober, Musik-Quiz på Rest. Peking.

Den 13 november, Bingolotto i Göteborg samt middag på Björkängs Vägkrog, S&S-resor.

SLUTORD

Under 2016 har SPF Seniorerna Söndrumsvännerna varit engagerade i olika pensionärspolitiska frågor, främst genom deltagande i Halmstads SPF-föreningars samrådsgrupp och Kommunala Pensionärsrådet.

Månadsträffarna har varit välbesökta och bjudit på information, omväxlande underhållning samt viktigast av allt - trevlig samvaro.

Medlemsantalet var 785 den 31 december 2016. Rekryteringsåtgärder har startat upp under året och genomförts vid olika tillfällen.

Styrelsen har genomfört en heldagskonferens, där framtids- och informationsfrågor diskuterades.

Ett varmt tack till bordbärare, hörselvärd, mötes- och bordsvärdinnor samt kaffekommittén, som alla medverkat till att vi kunnat genomföra månadsträffarna på ett trivsamt sätt.

Vi framför också ett varmt tack till alla aktivitets-, studie- och cirkelledare samt andra, som med sina insatser bidragit till att SPF Seniorerna Söndrumsvännerna kunnat genomföra en omfattande verksamhet på skilda områden.

Vi tackar alla som medverkat i Trygghetsringens arbete.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till efterföljande ekonomisk berättelse 2016.

 

EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2016

RESULTATRÄKNING                                                2016                         2015

Intäkter:
Medlemsavgifter                                                       200.250                      214.750
Månadsmöten intäkter                                               13.645                        18.570
Lotterier 7.175 5.812
Erhållna kommunala bidrag                                       43.767                            44.670
Marknadsstöd och andra bidrag                                12.046                              6.620
Mattcurling                                                                 13.350                           15.975
Reseverksamhet                                                             446                           26. 970
Räntor                                                                                 0                                 304
Övriga ersättningar o. intäkter                                             0                                   0
Summa intäkter                                                          290.679                       333.671

Kostnader:
Månadsmöten kostnader inkl lokalhyra                          59.373                      52.213
Gåvor, uppvaktningar, Folkrörelsens arkiv                       4.212                         2.625
Reseverksamhet                                                                     0                       26.276
Distrikt-/Förbundsavgifter                                             126.600                     135.600
Kontorsinventarier                                                            2.053                         5.482
Lokalhyror/Hertz Minne                                                  31.200                       30.000
Kontorsmaterial, porto, annonsering                              18.818                       13.688
Data- och telefonkostnader                                             28.764                       30.313
Bankkostnader                                                                  1.867                         1.726
Medlemsaktiviteter, medlemsinformation                          7.725                      19.810
Övr kostnader, administration, bilers.                              25.257                       22.208
Avskrivningar                                                                     6.827                       23.074
Mattcurling, hyra                                                              13.898                       15.547
Summa kostnader                                                         326.594                    378.562

Redovisat resultat                                                           -35.915                   -44.891

BALANSRÄKNING

Tillgångar
Inventarier och andelar                                                                0                     6.827
Bankkonton                                                                        211.964                235.952
Föreningskonto, Plusgirokonto                                            67.175                 65.834
Kassa                                                                                        455                      428
Kassa Mattcurling                                                                     833                   1.381
Övriga kortfristiga fodringar                                                    1.000                  1.000
Summa tillgångar                                                               281.427              311.422

Skulder
Ingående kapital                                                                    258.630             303.520
Årets vinst/Förlust (-)                                                              -35.915             -44.891
Leverantörs- och övr. kortfristiga skulder                                   3.962                5.543
Förskottsbetalda medlemsavgifter                                           54.750              47.250
Avräkning distrikt/förbund
Reseförskott
Summa skulder                                                                     281.427            311.422

Halmstad i januari 2017

Ordf. Lars Balkö
Sekr. Kerstin Uhrberg Johansson
Kassör Berit Axelsson
Vice ordf. Webb -och IT-ansv. Lars Björk
Medl.sekr. Nanna Vestergaard
Hälsoansv. Arne Karlsson
Rese-ansv. Britt Johansson
KPR-ansv. Karin Sävlind
Studiensv. Erik Jansson
Ers. kassör Maj-Britt Hansson
Program- och mötesansv. Håkan Nilsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 januari 2017

Revisor Jan Johansson
Revisor Alf Antonsson