Nyheter

Så blev årsmötet den 15 februari

SPF Seniorerna Söndrumsvännerna har haft årsmöte 2021-02-15. P.g.a. den pågående pandemin genomfördes årsmötet dels digitalt via Skype, dels i Söndrums Folkets Hus, där presidiet, 8 personer, befann sig.

Långsam vaccinering i Halland

Distriktsordförande Åke Persson: "Med tanke på den kritik som riktats i media där Halland framstår som en av de sämre regionerna i Sverige kände jag mig föranledd att framföra uppfattningen att det kunde ha gjorts annorlunda och bättre."

Styrelsemötet den 11 januari

Styrelsen samlades efter jul & nyårshelgerna till möte i Söndrums Folkets hus måndagen den 11 januari kl 10.00.