Verksamhetsplan & budget 2021

SPF Seniorerna Söndrumsvännerna ska fortsätta att genom aktivt arbete tillvarata, främja och verka för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

  • Stor bild=högerklicka med musen, Visa bild

SPF Seniorerna Söndrumsvännerna ska fortsätta att genom aktivt arbete

* tillvarata, främja och verka för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen

* informera medlemmarna i frågor som berör dem

* verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna

* främja hälsovård och i övrigt verka för god livskvalitet

* främja studier och annan kulturell verksamhet

* inom ramen för de ändamål som angetts av Förbundet tillvarata medlemmarnas
intressen på det lokala planet genom att driva pensionärspolitiska frågor i SPF's
samrådsgrupp i Halmstad och i det kommunala pensionsrådet KPR.

Hälsovårdsarbetet skall fortsatt sträva efter ökat deltagande i de olika aktiviteterna.
Föreningen skall arbeta för ökning av sitt medlemsantal. Planerad verksamhet av olika slag framgår av PROGRAM  för våren respektive hösten 2021, som delas ut till medlemmarna.