Månadsmöte 19 september 2022

Trygg och säker utskrivning / God och nära vård
Förvaltningschef Sergio Garay och Åsa Rydberg, MAR (medicinskt ansv Rehab) informerade om arbetet i Hemvårdsförvaltningen med den nya överenskommelsen mellan kommunerna och regionen om ”Trygg och säker utskrivning” som träder i kraft den 1 november.