Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningens förslag till ny styrelse 2020 (7 ledamöter, 4 suppleanter)

Ordförande omval 1 år:
Erik Jansson

Ledamöter ett år kvar:
Lars Björk,
Ann-Cathrine Svensson
Arne Karlsson

Ledamöter omval 2 år:
Håkan Nilsson
Lena Wilde

Ledamot nyval 2 år:
Gunn Lindell

Suppleanter omval 1 år:
Kerstin Uhrberg Johansson
Eva Molin

Suppleanter nyval 1 år:
Lillemor Permander
Leif Nilsson

Revisorer 1 år:
Lennart Jonsson
Margreth Klang

Revisorsuppl 1 år:
Berit Axelsson


2020-01-13
Barbro Cotte Britt Johansson