VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2017-02-20

SPF SENIORERNA SÖNDRUMSVÄNNERNA VAL- BEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2017-02-20

ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR
Lars Balkö                                      Omval

STYRELSELEDAMÖTER FÖR EN TID AV TVÅ ÅR
Per Olin Kassör                              Nyval (Berit Axelsson avgår)
Ann-Cathrine Svensson                 Nyval (Nanna Vestergaard avgår)
Lars Björk Omval Arne Karlsson    Omval

STYRELSESUPPLEANTER FÖR EN TID AV ETT ÅR
Berit Axelsson                                Nyval (Maj-Britt Hansson avgår)
Håkan Nilsson                                Omval

REVISORER FÖR EN TID AV ETT ÅR
Jan Johansson                               Omval Leif Nilsson Nyval (Alf Antonsson avgår)

REVISORSSUPPLEANT
Margreth Klang                               Nyval (Arne Johansson avgår)

STYRELSELEDAMÖTER MED ETT ÅR KVAR
Erik Jansson, Karin Sävlind,
Britt Johansson,
Kerstin Uhrberg Johansson

Halmstad februari 2017
Barbro Cotte (sammankallande)    (Avgår)
Jan-Erik Hansson                           (Avgår)
Stig-Ove Rick                                  (Avgår)