Hemtjänstindex - nytt kvalitetsmått

Den 23 november lanseras Hemtjänstindex för första gången. Initiativet till indexet kommer från SPF Seniorerna och har utarbetats med hjälp av experter.

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Hemtjänstindex är en rankinglista över Sveriges alla 290 kommuner. Där kommer du att kunna se hur just din kommun placerar sig när det gäller kvaliteten i hemtjänsten. Det finns också fyra delindex där du kan se vad kommunen är bra på och mindre bra på. Dessa listor blir tillgängliga för alla på

www.hemtjänstindex.se