#Vårdavården

Nu är det nog!
Vi måste
#VÅRDAVÅRDEN!

Ett upprop från 13 fackförbund  
Varför är detta viktigt?

Situationen i vården har blivit ohållbar. Hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Många av hälso- och sjukvårdens medarbetare är på gränsen till utmattning. Vi vill ha krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent. Om vi blir sjuka kan vi inte hjälpa dig att bli frisk.

Vill Du också vara med och stödja vården. Rätt som det är behöver man den. Skriv under uppropet på länken https://vårdavården.nu