VALKONFERENS I GÖTEBORG

Lars Balkö och Erik Jansson var med som representanter för Söndrumsvännerna när SPF Seniorerna anordnade en valkonferens på Folkets Hus I Göteborg den 22 januari.

  • Lars Balkö i samspråk med SPF´s nya förbundsordförande Eva Eriksson.
  • Samrådsgrupper diskuterar
  • Lars Balkö i samspråk med SPF´s nya förbundsordförande Eva Eriksson.
  • Samrådsgrupper diskuterar

I olika arbetsgrupper diskuterades vilka frågor som lokala föreningar borde
ta upp med de lokala kandidaterna inför valet den 9 september nästa år.
Frågorna fokuserade kring pensionärers ekonomi, bostadsfrågor, hälso- och sjukvård och sociala omsorger.

Lars Balkö och Erik Jansson utväxlade synpunkter inom olika samrådsgrupper under konferensen. Detta var en av sju konferenser som förbundet anordnar på samma tema runtom i landet.