Söndrumsvänner 40 år

1978 såg Söndrumsvännerna dagens ljus. Den 2 november samlades 19 medlemmar från "Goda vänner" för att bilda en ny förening, under namnet Söndrums pensionärsförening SFRF. Man hade hoppats på att behålla namnet "Goda vänner" men "Goda vänner" ville inte dela med sig. Efter en namntävling fastnade man för Rudolv Havners förslag "Söndrums-vännerna" och det hänger med än. Det bestämdes också att månadsmötena skulle hållas den tredje måndagen i månaden och den traditionen har man följt sen dess. Församlingshemmet har varit platsen för mötena.

 • Grundarna år 1978
 • Tack till kaffekommittén
 • Sångkören
 • Medlemsmöte - presidiet
 • Porslinsmålning
 • Medlemsmöte
 • Modevisning
 • Matlagningskurs
 • Gymnastik
 • Bussresa
 • Bridge i Folkets hus
 • Grundarna år 1978
 • Tack till kaffekommittén
 • Sångkören
 • Medlemsmöte - presidiet
 • Porslinsmålning
 • Medlemsmöte
 • Modevisning
 • Matlagningskurs
 • Gymnastik
 • Bussresa
 • Bridge i Folkets hus

Man anordnade informella hemma-hos-träffar för att medlemmarna skulle kunna bekanta sig med varandra. Och medlemsantalet växte och växte. Snart var man tvungen att införa anmälningsplikt till mötena för att kunna bereda plats till alla.
För att vitalisera föreningen infördes en "idélåda" där medlemmarna kunde lämna synpunkter och förslag, som sen bearbetades av styrelsen.

Mängder av aktiviteter har funnits. Bland annat har man haft en utställning av medlemmarnas hobbyverksamheter, som akvarellmålning, silversmide och träslöjd. Det har även varit uppskattade modevisningar med medlemmar som mannekänger på catwalken.

Man engagerade sig i samhällsfrågor, trottoarkanter, kommunala pensionärsråd, trafikljus. Man fick upp ögonen för friskvårdens betydelse. Kortkurser i hjärt-lungräddning.

Kurser och studiecirklar har oftast administrerats av studieförbundet Vuxenskolan.
Intressanta studiebesök gjordes på kommunens förvaltningar och nämnder t ex fritidsnämnden, kulturförvaltningen, hörselcentralen och räddningstjänsten.

1981 började man med gymnastik en dag i veckan. Övningarna hölls på Folkets hus i Stenhuggeriet och där håller man fortfarande till.

Det har funnits kurser i folkdans och man har spelat boule sen hösten 1987.

Resor och utflykter har alltid varit populära. Inom Sverige och utomlands, alt från Bohuslän till Wien. Landskapsresorna har varit mycket omtyckta.

Endagars resor med slottsbesök, muséer och hembygdsgårdar har också varit populära resmål.

1987 hade man i december 448 medlemmar.

1988 tyckte man att föreningen blivit väl stor och Tylövännerna knoppades av. Den gränsdragning mellan rekryteringsområdena suddades med tiden ut och man får tillhöra vilken förening man vill.

Allt började i Göteborg. Den rörelse som senare kom att heta SPF hade sitt ursprung i Göteborg. Här bildades 1938 Göteborgs Folkpensionärers Förening på initiativ av bland annat Göteborgs Vänstersocialistiska parti och dess ledare Albin Ström.

1941 hade det blivit 11 lokala föreningar och en rikskongress fastställde namnet SFRF, Sveriges folkpensionärers förening.

1953 bildades Västra Sveriges distrikt av SFRF och den omfattade 14 föreningar.

Medlemsmötena hade från början 20- 30 besökare och numera har vi drygt hundratalet besökare i Staffanssalen.

Medlemmarna rekryteras till kaffekommitteen och till att ställa upp bord och stolar. För en mindre summa får man kaffe och bröd och underhållning. Med god uppslutning med musikunderhållning och föredrag.

Våren 2001 gör datorerna sitt intåg och Söndrumsvännerna får sin egen hemsida och man tar en egen e-postadress. Ett litet kansli inrättas i Folkets hus i Söndrum.

Ett axplock ur verksamhetsåren.
2011 verksamhetsberättelse. 9 månadsträffar med varierande innehåll som sång av SOS-kören, film om Halmstadgruppen, klädvisning, trädgårdstips, föreläsning om hjärtat sång och musik och Lucia-tåg. Flera aktiviteter som drog folk, t ex boule, bridge, canasta, cykling, vattengympa och mattcurling. KPR- kommunala pensionärsrådet-Samrådsgrupp informerade om att man fattat beslut om att Attendo Care AB skulle driva äldreboendet på Andersberg och Patrikshill. Nytt äldreboende placerad på Sofieberg. I en kvalitetsbarometer har man undersökt vad kunderna tycker om hemtjänsten som fick genomgående bra betyg, 2,5 och 3 möjliga. Studieverksamheten hade ut stort utbud och kurser, där bridge, körsång och vinkunskap drog flest deltagare. Det var ett omfattade reseprogram som genomfördes under 2011. Det var allt från operabesök i Malmö till en resa till Island och studiebesök på Ringhals.

2015. 9 månadsträffar med musikunderhållning och föredrag. Vi fick höra o Sixten Sparre och Elvira Madigan, om höstens böcker och vi fick info av smittskydds-läkaren.
Hälso- och friskvårdsaktiviteterna hade 10 olika aktiviteter. Mest populärt var boule, bridge, canasta, cykling och mattcurling.
Studieansvarige kunde rapportera om genomförda kurser i bridgekunskap, körsång vinkunskap och läsecirkel och Skapa fritt.
Årets resor gick till Malmöoperan och Falkenberg. Två resor företogs till Rügen och till Berlin. Vid åretsslut var medlemsantalet upp i 844 medlemmar.

Idag, augusti 2018 har vi ca 740 medlemmar. Månadsmötena fortsätter med musikunderhållning och korta föredrag. Hälso- och friskvård håller igång med sina populära aktiviteter och kursverksamheten har bland annat haft ett läs- och res-program till Blekinge. Vinkunskap och körsång håller ställningarna som attraktiva kurser.
Text: Ann-Cathrine Svensson