Vad har hänt 2022?

Datum/Länk Händelse
   
2022-05-19 Månadsmöte maj, med filmvisning
2022-05-16/17 Golf på Åsundsholm
2022-05-13 Studiebesök på Marstrand
2022-04-21 Månadsmöte april, med Bo Eek
2022-03-25 Föredrag "Att avbilda det osynliga"
2022-03-17 Månadsmöte mars, med Evmarks
2022-02-25 Föredrag "Pixbo herrgård och samhälle, del 1"  av Marie Hurtig
2022-02-17 Årsmöte 2022, med Gertrud och Bo Lundström
2022-01-21 Föredrag "Trafikvett" med Tore Hansson
2022-01-20 Månadsmöte jan , med Negar Zarassi och Lowe Pettersson