Om föreningen

Uppdaterades: 18 april 2019

SPF Vintergäcken, som har över 800 medlemmar, har sammankomst månadsvis med sommaruppehåll under juli och augusti. Sammankomsterna hålls vanligtvis den tredje torsdagen i månaden klockan 15.30 i Hulebäcksgymnasiets matsal. Förutom föreningsangelägenheter förekommer föredrag eller underhållningsprogram.

Vi har omfattande friskvårdsaktiviteter i form av promenader, utflykter, boulespel och infor­ma­tionsverksamhet. Vi arrangerar också endagsresor och samarbetar med resebolag om flerdagarsresor. De långa resorna har tidigare år gått till Bornholm, Åland, Berlin, Bergslagen, Gotland, Moseldalen, Norges västkust och Paris. 2015 gjorde vi en resa till Höga kusten, 2017 gick turen "Runt Östersjön", och i maj 2018 till St. Petersburg.

I samarbete med Vuxenskolan anordnas många studiecirklar i skilda ämnen. Programmet presenteras efter sommaren då anmälan om deltagande kan ske. Några nya studiecirklar brukar också starta i januari. 

Genom våra representanter i kommunens pensionärsråd (KPR) försöker vi ta tillvara pensionärernas intressen i vårt samhälle.

Kom gärna till något månadsmöte om du är intresserad av att se hur vi har det innan du beslutar dig för medlemskap.

Medlemsavgiften är 200 kr per år (2019). Prenumeration på tidningen "Senioren" ingår i medlemsavgiften. Den utkommer med nio nummer/år. Som nybliven medlem kommer du också få erbjudande att teckna gruppliv- och olycksfallsförsäkring förmånligt. Medlemsskapet innebär dessutom ytterligare förmåner enligt Medlemsförmåner.

Anmälan om medlemsskap kan ske till:

SPF Seniorerna Vintergäcken Mölnlycke
c/o: Barbro Månsson
Skogsvägen 10
435 38 MÖLNLYCKE

Telefon: 0701886525
E-post: spfvgack@gmail.com

Eller via blaketten under "Bli medlem".

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 18 april 2019