Om föreningen

SPF Vintergäcken, som har över 950 medlemmar, har sammankomst månadsvis med sommaruppehåll under juli och augusti. Sammankomsterna hålls vanligtvis den tredje torsdagen i månaden klockan 16.00 i Hulebäcksgymnasiets matsal. Förutom föreningsangelägenheter förekommer föredrag eller underhållningsprogram.

Vi har omfattande friskvårdsaktiviteter i form av promenader, utflykter, boulespel och infor­ma­tionsverksamhet.

Vi arrangerar också endagsresor och samarbetar med resebolag om flerdagarsresor. Läs mer

I samarbete med Vuxenskolan anordnas många studiecirklar i skilda ämnen. Programmet presenteras inför varje terminsstart, då anmälan om deltagande kan ske. Läs mer.

Genom våra representanter i kommunens pensionärsråd (KPR) försöker vi ta tillvara pensionärernas intressen i vårt samhälle. Läs mer.

Kom gärna till något månadsmöte om du är intresserad av att se hur vi har det innan du beslutar dig för medlemskap. Läs mer.

Medlemsavgiften är 250 kr per år (2024). Prenumeration på tidningen "Senioren" ingår i medlemsavgiften. Den utkommer med nio nummer/år. Som nybliven medlem kommer du också få erbjudande att teckna gruppliv- och olycksfallsförsäkring förmånligt.

För den som är medlem i någon annan förening i SPF Seniorerna finns möjligheten att bli Vänmedlem i Vintergäcken för 80 kr per år. Då får man samma rätt som övriga medlemmar att delta i våra aktiviteter. 

Medlemsskapet innebär dessutom ytterligare förmåner enligt Medlemsförmåner.

Ett sätt att kolla vår verksamhet är att klicka på fliken Kalender.

Vi finns också på Facebook, där vi lägger ut alla uppdateringar av hemsidan. Läs mer på  www.facebook.com/SPFVintergacken

Anmälan om medlemsskap kan ske till:

SPF Seniorerna Vintergäcken Mölnlycke
c/o: Barbro Månsson
Skogsvägen 10
435 38 MÖLNLYCKE

Telefon: 0701886525
E-post: spfvgack@gmail.com

Eller via blaketten under: