Om föreningen

SPF Vintergäcken, som har över 860 medlemmar, har sammankomst månadsvis med sommaruppehåll under juli och augusti. Sammankomsterna hålls vanligtvis den tredje torsdagen i månaden klockan 15.30 i Hulebäcksgymnasiets matsal. Förutom föreningsangelägenheter förekommer föredrag eller underhållningsprogram.

Vi har omfattande friskvårdsaktiviteter i form av promenader, utflykter, boulespel och infor­ma­tionsverksamhet. Vi arrangerar också endagsresor och samarbetar med resebolag om flerdagarsresor. Resandet har nukommit igång igen sedan pandemin. Läs mer

I samarbete med Vuxenskolan anordnas många studiecirklar i skilda ämnen. Programmet presenteras efter sommaren då anmälan om deltagande kan ske. Några nya studiecirklar brukar också starta i januari. Läs mer.

Genom våra representanter i kommunens pensionärsråd (KPR) försöker vi ta tillvara pensionärernas intressen i vårt samhälle. Läs mer.

Kom gärna till något månadsmöte om du är intresserad av att se hur vi har det innan du beslutar dig för medlemskap. Läs mer.

Medlemsavgiften är 250 kr per år (2022). Prenumeration på tidningen "Senioren" ingår i medlemsavgiften. Den utkommer med nio nummer/år. Som nybliven medlem kommer du också få erbjudande att teckna gruppliv- och olycksfallsförsäkring förmånligt. Medlemsskapet innebär dessutom ytterligare förmåner enligt Medlemsförmåner.

Ett sätt att kolla vår verksamhet är att klicka på fliken Kalender.

Anmälan om medlemsskap kan ske till:

SPF Seniorerna Vintergäcken Mölnlycke
c/o: Barbro Månsson
Skogsvägen 10
435 38 MÖLNLYCKE

Telefon: 0701886525
E-post: spfvgack@gmail.com

Eller via blaketten under: