SPF Seniorerna DIGITALISERINGSSTRATEGI

Förbundet har antagit en Digitaliseringsstrategi. Syftet är att bidra till att medlemmarna och organisationen utvecklas och bli mer delaktiga i en värld som blir alltmer digital.

  • BIld av Mohamed Hassan från Pixabay

Förbundet har antagit en Digitaliseringsstrategi SPF Seniorerna. Syftet är att bidra till att medlemmarna och organisationen utvecklas och blir mer delaktiga i en värld som blir alltmer digital. 

Strategin innehåller tre mätbara mål

• Förbund, distrikt och föreningar har ett mål för digitalisering i sin verksamhetsplan från och med 2024. 

• Alla styrelsemedlemmar har en e-postadress registrerad i medlemsregistret. 

• Alla föreningar kan kommunicera digitalt med distrikt och förbund 2023-12-31

Vi kan bara konstatera att här är vi i mål med de två senare punkterna.

Men vi får inte stanna där. Vi återkommer med hur vi skall gå vidare med den första punkten och vilka nya mål vi skall ha. Och framför allt vilka handgripliga hjälpmedel som medlemmarna efterfrågar och vad vi kan stå till tjänst med. 

Inlägg 2023-06-18 (2023-10-05): Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com 

Är du nyfiken på våra övriga "Huvudnyheter" (bildspelet) och "Senaste Nytt"Klicka här!