KPR / Hälsa

Kommunens Pensionärsråd (KPR) utses av styrelsen och har till uppgift att påverka samhällsapparaten så att de äldres rätt tillvaratas. Inlägg för respektive år, se flikar till vänster.

Kommunens pensionärsråd (KPR)

Vintergäckens representanter i KPR 2023:

Agneta Ehrenborg är Mölnlyckebo sedan 1975 och har varit verksam som gynekolog i Kungsbacka de senaste 30 åren. (Sammankallande)
Ingeli Andreasson har bott i Mölnlycke sedan 1969, med något kortare avbrott. Hon är fortfarande verksam som läkare på en vårdcentral i Kungsbacka. Ny i KPR 2021.
Tom Åberg är Mölnlyckebo sedan barnsben. Efter att ha arbetat som läkare inom barn och ungdomspsykiatri i Östersund, är han nu åter i sitt föräldrahem i Wendelsbergsparken.

 

LEDAMÖTER I PENSIONÄRSRÅDET 2021

I Härryda kommun regleras KPR:s verksamhet från den 7 februari 2019 av
INSTRUKTION FÖR PENSIONÄRSRÅDET
(Fastställd av kommunstyrelsen den 7 februari 2019, § 52)

Du som läser detta är välkommen att kontakta någon av oss eller skriva till oss om Dina synpunkter på vad Du vill vi ska ta upp i KPR.

Inlägg 2021

Inlägg 2020

Inlägg 2019 och tidigare