KPR / Hälsa

Uppdaterades: 04 april 2020

Kommunens Pensionärsråd (KPR) utses av styrelsen och har till uppgift att påverka samhällsapparaten så att de äldres rätt tillvaratas. Inlägg 2020, samt inlägg 2019 och tidigare, se flikar till vänster.

Kommunens pensionärsråd (KPR)

Vintergäckens representanter i KPR 2020:

LEDAMÖTER I PENSIONÄRSRÅDET 2020

I Härryda kommun regleras KPR:s verksamhet från den 7 februari 2019 av
INSTRUKTION FÖR PENSIONÄRSRÅDET
(Fastställd av kommunstyrelsen den 7 februari 2019, § 52)

Du som läser detta är välkommen att kontakta någon av oss eller skriva till oss om Dina synpunkter på vad Du vill vi ska ta upp i KPR.

Inlägg 2020

Inlägg 2019 och tidigare

Publicerades: 02 januari 2020 Uppdaterades: 04 april 2020