Publicering av bilder på hemsidan och sociala medier. "Intresseavvägning"

Enligt GDPR har var och en rätt till sina personuppgifter. En bild kan vara en personuppgift. Som förening har vi rätt att under vissa omständigheter publicera bilder för att informera om föreningens verksamhet. Läs mer nedan.

Integritetsskyddsmyndighetens hemsida finns anvisningar för hur man skall hantera bilder på nätet.

Riksidrottsförbundets hemsida finns också anvisningar för hantering och publicering av bilder.

Baserat på dessa anvisningar har styrelsen den 10 november 2021 antagit följande "Intresseavvägning"

Publicering av bilder på hemsidan/Facebook.

Intresseavvägning

För vår förening är det av stort och väsentligt intresse att kunna informera om vår omfattande verksamhet, inkluderande olika former av aktiviteter för våra medlemmar. Detta gör vi genom referat på vår webbplats och vår Facebook-sida.

Våra fotografer informerar vid de olika aktiviteterna om att de fotograferar och att bilderna kan komma att publiceras. Vi har uppfattat det som att den helt övervägande andelen av våra medlemmar tycker att publicerandet av referaten är positivt.

Vår bedömning är att föreningens (och det övervägande antalet medlemmars) intresse av att kunna publicera bilder är väsentligt större än några enstaka medlemmars intresse av att inte bli avbildade.

Avsikten med bildpubliceringar är att fånga in den glädje som finns i vår verksamhet och bevara den till gagn för såväl föreningen som den enskilda medlemmen.

Om någon känner att han/hon inte vill vara med på bild är det enklaste sättet att meddela fotografen direkt vid fototillfället. Om publicering redan skett, kontakta den redaktör som står ansvarig under inlägget på hemsidan.

Med detta som bakgrund avser vi att fortsätta att publicera bilder från våra aktiviteter.

Mölnlycke 2021-11-10

SPF Seniorerna, Vintergäcken Mölnlycke

Styrelsen

Inresseavvägningen som PDF

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )