2022-01-21 Föredrag "Trafikvett" med Tore Hansson

Vi fick en gedigen och underhållande genomgång av hur man förhåller sig i trafiken. Samt nyttiga tankeställare om hur vi (inte) fungerar som människor.

Jag har inte för avsikt att referera hela föredraget, men kan inte låta bli att ta upp några punkter som Tore berörde:

  • Att flacka med blicken brukar inte ses som positivt. Men Tore visade att vårt synfält, där vi ser skarpt, bara är 1-2⁰. D.v.s. det gäller att skanna av omgivningen, och backspeglarna, för att ha full koll.
  • Att hålla rätt avstånd är en särskild konstart. Problemet, jag upplever, är att när jag intagit denna position, kommer det medtrafikanter och täpper till luckan.
  • Skillnaden mellan cykelpassage och cykelöverfart är en livsviktig kunskap. Som cyklist vågar jag inte lita på att mina medtrafikanter vet skillnaden heller, så jag går av cykeln och leder den över gatan på ett övergångsställe.
  • Att man skall gå på vänster sida för att möta trafiken är ju en självklarhet. Men ute på Delsjöområdet är det inte klart för alla. Oklart varför.
  • Att använda tutan är en färdighet jag glömt bort totalt. Tore uppmanade oss att tuta för att uppmärksamma vår närvaro, i förväg! 
  • Och detta med att använda blinkern är ju ganska lätt: Upplys dina medtrafikanter vart du skall, på samma sätt som du vill bli upplyst själv.
  • Vad som gäller i en rondell, nej en cirkulationsplats, framgår av denna film.

Se på filmen HÄR.

Tore förklarade att vi äldre har större erfarenhet och lugnare temperament, än yngre förare, vilket gör att det är inte vi som är problemet i trafiken. Men trots allt, så småningom kommer den dag då någon omtänksam person föreslår att man skall sälja bilen. Trafikstyrelsen har en broschyr "Äldre och bilkörning" man kan läsa igenom som förberedelse.

Ja, detta var bara en bråkdel av det Tore gick igenom, men begär inte att jag skall komma ihåg allt. Jo, Tore påpekade också fördelarna med att ha SOS- och/eller Viltappen installerade på telefonen.  

Tore, liksom jag själv, "fick" körkortet 1958. Tore har verkat som Trafiklärare sedan 1962 och drivit egen körskola i Mölndal. Han är nu fullt engagerad med att föreläsa om trafik i pensionärsföreningarna i västra Sverige.

                         

Ett stort tack till Tore för ett givande och underhållande föredrag.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )