2022-11-25 Föredrag av Åke Sjöstedt

Åke Sjöstedt, pensionerad ortoped, gav oss, 37 nyfikna besökare från Vintergäcken, en spännande berättelse om att börja med akademiska studier som senior.
Vi fick också en intressant beskrivning av tolkningsmöjligheter när vi betraktar konst. Något som kan fördjupa upplevelsen nästa gång vi går på konstmuseum. Konstaterar Gunnar Jernström nedan.

Gunnar Jernström:

Att börja med akademiska studier som senior

Åke Sjöstedt, pensionerad ortoped, gav oss, 37 nyfikna besökare från Vintergäcken, en spännande berättelse om att börja med akademiska studier som senior.
Kurserna blev möten med många unga studiekamrater med säkert en del annorlunda referenser men även med ett antal andra seniorer.

Att läsa ”Konst och bildvetenskap” vid ett universitet efter ett långt yrkesliv gav många utmaningar.
Att fördjupa sig i ett verk med tolkningar utifrån någon teori, men även att uppleva konsten i sig.
Och hur reagerar hjärnan på olika upplevelser, inom konst, musik med mera.
Kurserna ledde på tredje terminen fram till en C-uppsats.
Nya ämnen tillkom, bland annat latin under en termin. Studierna har hittills kommit att pågå under totalt nio år och där områdena successivt utvidgades.

Att leva frisk och aktiv länge, påpekades det, underlättas av att motionera, ha ett socialt aktivt liv, vara nyfiken och, inte minst, att våga utmana sin hjärna med att lära något nytt, att fördjupa ett intresse, det kan till exempel vara att studera ett nytt språk. Det är nog bra om det är lite krävande. Att förbättra sitt språkkunnande underlättar i många fall när man söker i källor.
Så fick vi ett exempel på vad studierna kan ge för infallsvinklar utöver den rena spontana upplevelsen där man ställer sig frågor som vad, varför, hur och när.

På femte våningen i Göteborgs konstmuseum finns några madonnabilder, där en kom att särskilt intressera Åke Sjöstedt. En madonnabild, som kom till museet kring 1950.
Tavlan väckte frågeställningar som: Vad vet man om tavlan och dess ursprung? När skapades den? Vad berättar den? Maria, barnet, en ung Johannes döparen, vad berättar de för oss? Läsa in markörer och symboler, vad berättar landskapet som bakgrund och bergen? Kan de ge en tidsangivelse? Var kan den vara skapad? Vilka ville äga detta motiv och varför?
Vi fick här en intressant beskrivning av tolkningsmöjligheter och en infallsvinkel för oss när vi betraktar konst.
Jag tar med mig detta nästa gång jag går på ett konstmuseum för att fördjupa upplevelsen.

Håkan Söderström tackade Åke för den push vi fått i att utmana oss själva.

Ps, Det finns säkert flera av våra medlemmar som besitter spännande kunskaper och har en intressant berättelse. Låt oss få ta del av den!   Ds

Text: Gunnar Jernström

Bild: Bengt G Bengtsson

Inlägg 2022-11-27: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com