Digital delaktighet

Förbundet har inlett en kampanj med syftet att medlemmarna och organisationen ska utvecklas och blir mer delaktiga i en värld som blir alltmer digital.
Under rubriken "Digital delaktighet", samlar vi vad som kan vara medlemmarna till hjälp i denna utveckling.
Vi vill också gärna ha medlemmarnas tips på aktiviteter.

Digital delaktighet

I sanning ett vitt begrepp! I vår förening finns hela skalan av digital delaktighet (kunskap/säkerhet).

Det stora flertalet av våra medlemmar har en bra grund och utnyttjar tekniken dagligdags. Detta visar bland annat att vi som förening når hela 97 % av våra medlemmar via e-post. Likaså har vi som förening, jämförelsevis, mycket hög besöksfrekvens på hemsidan och på vår Facebooksida.

Vissa medlemmar ligger på absolut framkant, genom att de i sitt arbete eller i sitt privata intresse, länge har utnyttjat datatekniken.

Men så finns det också de som inte känner sig så säkra på att hantera sin smartphone, platta eller dator eller TV, för den delen.

Vi är glada att Härryda kommun också satsar resurser på denna grupp. Läs Härryda kommun satsar på att få ännu fler kommuninvånare att bli digitalt aktiva.

INNEHÅLL: 

  • Digitaliseringsstrategi
  • Stöd / utbildning 
  • Varningar för bedrägerier
  • Det digitala biblioteket
  • Appar

(Se rubriker i vänsterkolumnen)

Digitaliseringsstrategi

Förbundet vill höja alla medlemmars delaktighet, och har tagit fram en strategi och anställt personal för detta ändamål. Se Digitaliseringsstrategi.  Vi skall också till 2024 ha en egen digitaliseringsstrategi för Vintergäcken.

Stöd / utbildning 

På det lokala planet har vi på hemsidan succesivt presenterat tips, som vi nu samlat under rubriken Stöd / utbildning. Med tanke på den stora spridningen i kunskap/säkerhet, kan mycket av detta av många ses som väl ”elementärt”. Detta är i så fall en bra reaktion.

Varningar för bedrägerier

Som följd av IT-utvecklingen har också bedrägerimöjligheterna utvecklats. Detta är något vi måste leva med. Vi har på hemsidan återkommande påminnelser om detta. Inte för att skrämma. Avsikten är tvärt om, att vi inte skall vara rädda för att utnyttja It-tekniken! Vi skall vara beredda, så att vi agerar eftertänksamt, när vi utsätts för bedrägeriförsök. Av denna anledning samlar vi våra varningar under en flik. Varningar för bedrägerier

Det digitala biblioteket

Använd biblioteket när och var du vill ! Läs e-böcker, titta på film eller läs en tidning. Du kan också släktforska, träna körkortsteori eller använda databaser med bibliotekets digitala tjänster. Det digitala biblioteket

Appar

Wikipedia: "En mobilapplikation, mobilapp eller bara app, är ett tillämpningsprogram för mobila enheter som smartmobiler och surfplattor..." Läs mer

Under fliken Appar lägger vi exempel på appar som kan vara intressanta. 

Inlägg 2023-10-05: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com 

Är du nyfiken på våra övriga "Huvudnyheter" (bildspelet) och "Senaste Nytt"? Klicka här!