Månadsmöten

Den ordinarie möteslokalen på Hulebäcksgymnasiet är tillgänglig först kl. 15.30, varför mötena startar kl 16.00

De flesta aktiviteter, som kurser, föredrag, resor, studiebesök m.m. har ofta ett begränsat deltagarantal. 

Vintergäckens månadsmöten tjänar därför som ett kitt, tvärs över all annan verksamhet. Här träffar bridgespelare, boulespelare, konstnärer och släktforskare de som inte deltar i någon annan verksamhet, för att dricka kaffe (vid möten i Hulebäcksgymnasiet), umgås, få den senaste informationen och lyssna till ett artistframträdande eller ett aktuellt föredrag.

Inlägg 2023-09-12: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com