Styrelse 2024

Ny styrelse för 2024 har valts på årsmötet.

Ordförande

Olle Lindkvist

Tfn: 0725-02 24 43

E-post: fam.lindkvist@telia.com   

Vice ordförande, webbredaktör

Bengt G Bengtsson

Tfn: 0739-47 27 70

E-post: bengt.g.bengtsson@gmail.com

Sekreterare

Eva Sollén

Tfn:  0702-65 29 91

E-post: eva@sollenconsulting.se     

Kassör, register, kursverksamhet

Barbro Månsson

Tfn: 0701-88 65 25

E-post: barbroe.mansson@gmail.com

Ledamot, KPR

Agneta Ehrenborg

Tfn: 0708 - 38 28 27 

E-post: agneta@ehrenborg.org

Ledamot, studiebesök

Kristina Hedholm 

Tfn. 0739-88 15 66 

E-post: kristinahedholm@telia.com

Ledamot, resor

Anders Hultin

Tfn: 0705-373347

E-post: anders.b.hultin@gmail.com

Ledamot, teaterombud

Margareta Mattsson

Tfn:0705-74 41 24

E-post: mattsson.maggan@gmail.com

Ledamot

Karin Svensson

Tfn: 0733-10 94 90

E-post: karin.agnemark@gmail.com 

   Se Kommittéer för arbetsuppgifter