Policy för SPF Seniorernas hemsida

Policy för SPF Seniorernas hemsida
Inklusive hemsidor för föreningar och distrikt.
Reviderad av förbundsstyrelsen 2022-05-22.
Läs mer på länk nedan.

Policy för SPF Seniorernas hemsida
Inklusive hemsidor för föreningar och distrikt.

(Fastställd av förbundsstyrelsen 2017-10-18, reviderad av förbundsstyrelsen 2020-09-23, reviderad av förbundsstyrelsen 2022-05-22.

Policyn som PDF

Inlägg 2022-09-08: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com