Stöd / utbildning

På det lokala planet har vi på hemsidan succesivt presenterat tips, som vi nu samlat under denna rubrik. Med tanke på den stora spridningen i kunskap/säkerhet, kan mycket av detta av många ses som väl ”elementärt”.
- Se det som ett smörgåsbord. Ta för er av det
"gottaste", men rata inget utan att ha provat!