2022-09-15 Månadsmöte med Emelie Sundborn, Rikard Flink och Anders Kwarnmark

Claes Green: Och vilken fin musikstund det blev! De olika numren presenterades frimodigt och opretentiöst så att vi kände oss väl insatta i vad det handlade om. Vi tackar för en synnerligen trivsam stund i vårt fina församlingshem!
Läs mer nedan.

Månadsmöte den 15 september 2022 i Råda Rum.

123 medlemmar hade samlats i stora salen på RÅDA RUM.

Mötet inleddes med att de olika kommittéerna presenterade sina program. Program med aktuella uppdateringar återfinns på hemsidan under rubriken för respektive aktivitet eller i Kalender.

Så var det dags för underhållning.

Claes Green:

Trivsam konsert i Råda Rum

Knappt hade vi fått besked om att vårt månadsmöte flyttats till Råda Rum, förrän våra medlemmar strömmade till på utsatt tid. Intresset var stort, sannolikt inför den bådade musikstunden med Emelie Sundborn, Rikard Flink och Anders Kwarnmark.

                                   

                                                       Emelie Sundborn

                         

                                                             Rikard Flink

                                              Anders Kwarnmark

Och vilken fin musikstund det blev! Emelie Sundborn och Rikard Flink (sopran respektive tenor) från Kungsbacka tillsammans med pianisten Anders Kwarnmark (bördig från Mölnlycke) presenterade ett stort fång med örhängen från filmens värld. Det blev låtar, som kanske inte så ofta hörts i Råda Rum, alltifrån från tidigt 30-tal till nutid, men där ett igenkännande leende ofta spreds hos den seniora publiken.

De olika numren presenterades frimodigt och opretentiöst så att vi kände oss väl insatta i vad det handlade om. Vi tackar för en synnerligen trivsam stund i vårt fina församlingshem!

Claes Green

Ordförande Håkan Söderström tackade artisterna med var sin ros och en påse från Konsum.

Och artisterna tackade för applåderna.

Fotograf Ove Sjöstrand intygar att artisterna inte letar efter takten.

Inbjudan till månadsmötet.

Redan söndag den 9 oktober kl. 15.00 i Härryda kyrka: Ny chans att lyssna på  Emelie och Rikard Läs mer

Text: Claes Green.

Bilder: Ove Sjöstrand

Inlägg 2022-09-18: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com