Fredagsföredrag

Anmälan till: Gunnar Jernström, mejl gb.jernstrom@telia.com alt. 0723-38 44 19

Plats: Röda rummet, Kulturhuset Mölnlycke.

Start: kl 13.15.

Kostnad: 60 kr, betalas på plats, Swish eller kontant (jämna pengar, tack).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 sept. Per Starke, teolog och författare
                 

Synen på Kvinnan genom flera av 1400-talets avgörande händelser

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 okt.  Helena Alterby Nordström, näringslivschef i Härryda kommun


Arbetet med att utveckla näringslivets förutsättningar i kommunen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 nov.  Vi är hoppfullt snart i mål med detta föredrag men behöver någon vecka till.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


24 jan 2025  Bengt Ew Nilsson, Professor emeritus Chalmers (Prel.)


 Albert Einstein, en berättelse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )

 

Är du nyfiken på våra övriga "Huvudnyheter" (bildspelet) och "Senaste Nytt"? Klicka här