Föredrag

Anmälan till: Gunnar Jernström, mejl gb.jernstrom@telia.com alt. 0723-38 44 19

Plats: Röda rummet alt Lilla salen, Kulturhuset Mölnlycke.

Start: kl 13.15.

Kostnad: 60 kr, betalas på plats, Swish eller kontant (jämna pengar, tack).

___________________________________________________________________

Fredag den 24 mars "Röda rummet"

"Bilder och bakgrund Världsutställningen 1923". Ulf Magnusson visar och berättar. Läs mer

_________________________________________________________________

Fredag den 28 april

Tage Brolin berättar och visar film om Gammalsvenskby.

Filmen är tagen av naturfilmaren Stefan Quinth. Gammelsvenskby etablerades i slutet av 1700-talet. Det svenska arvet har upprätthållits under alla år under skiftande styre. Så sent som i år var området ett tag ockuperat av Ryssland. 

__________________________________________________________________

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )