Kommittéer mm

Uppdaterades: 05 november 2019

Föreningens verksamhet drivs frammåt av en rad olika kommittéer och grupper. För 2019 verkar följande funktionärer/ombud i dessa.

Studiekommitté                                                                                                     

Medlemskommitté

Resekommitté

Kommittén för studiebesök och utflykter

Programkommitté

Evenemangskommitté

 Fredagsföredrag

Välkomstgrupp 

Omsorgsgrupp

Boule 

Lokalansvar

Värdkommitté

Läkemedelsansvarig

Försäkringsfrågor

Foto, bild och hemsida

Teaterombud

Vakant

Kommunens pensionärsråd (KPR) 2019

Revisorer 

Valberedning

Publicerades: 21 oktober 2016 Uppdaterades: 05 november 2019