Kommittéer mm

Uppdaterades: 21 mars 2020

Föreningens verksamhet drivs frammåt av en rad olika kommittéer och grupper. För 2020 verkar följande funktionärer/ombud i dessa.

Studiekommitté                                                                                                     

Medlemskommitté

Resekommitté

Kommittén för studiebesök och utflykter

Programkommitté

Evenemangskommitté

 Fredagsföredrag

Välkomstgrupp 

Omsorgsgrupp

Boule 

Lokalansvar

Värdkommitté

Försäkringsfrågor

Foto, bild och hemsida

Kommunens pensionärsråd (KPR) 2020 (Utses av styrelsen)

Läkemedelsansvarig

  • Utses av KPR

Revisorer 

Valberedning

10 ombud till distriktsårsmötet och ersättare till dessa

Ordinarie distriktsårsmötesombud:

Håkan Söderström, Bengt G Bengtsson, Britt-Marie Boisen, Birgitta Jernström, Jan-Erik Johansson, Britten Sollinger, Leif Allvin, Anders Hultin, Lage Johannesson och Birgitta Loftäng.

Till ersättare för distriktsårsmötesombud:

Gerd Hallin, Marja Häggström, Gunnar Häggström, Tore Fredriksson, Kitt Rehn Magnusson och Monika Green.

 Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )

Publicerades: 21 oktober 2016 Uppdaterades: 21 mars 2020