Kommittéer mm

Föreningens verksamhet drivs frammåt av en rad olika kommittéer och grupper.
För 2022 verkar följande funktionärer/ombud i dessa.

Studiekommitté                                                                                                     

Medlemskommitté

Resekommitté

Kommittén för studiebesök 

Programkommitté

  • Vakant
  • Vakant
  • Vakant

Evenemangskommitté

  • Vakant

 Fredagsföredrag

Välkomstgrupp 

Omsorgsgrupp

Boule 

Lokalansvar

Värdkommitté

Försäkringsfrågor

Foto, bild och hemsida

Teaterombud

Kommunens pensionärsråd (KPR) 2021 (Utses av styrelsen)

Läkemedelsansvarig

  • Utses av KPR

Revisorer 

Valberedning

10 ombud till distriktsårsmötet och ersättare till dessa

Ordinarie distriktsårsmötesombud:

Håkan Söderström, Bengt G Bengtsson, Britt-Marie Boisen, Agneta Ehrenborg, Anders Hultin, Olof Lindqvist, Eva Sollén, Britten Sollinger, Jan-Erik Johansson och Birgitta Loftäng.

Ersättare för distriktsårsmötesombud:
Lage Johannesson, Gerd Hallin, Gunnar Häggström, Kitt Rehn Magnusson och Monika Green.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )