Kommittéer mm

Föreningens verksamhet drivs frammåt av en rad olika kommittéer och grupper. För 2021 verkar följande funktionärer/ombud i dessa.

Studiekommitté                                                                                                     

Medlemskommitté

Resekommitté

Kommittén för studiebesök 

Programkommitté

Evenemangskommitté

 Fredagsföredrag

Välkomstgrupp 

Omsorgsgrupp

Boule 

Lokalansvar

Värdkommitté

Försäkringsfrågor

Foto, bild och hemsida

Filmgrupp

Under pandeminstartades en "Filmgrupp". Med tanke på "streamade" möten samt dokumentation införskaffades en videokamera. Denna grupp består av:

  • Leif Allvin   (sammankallande)  
  • Ove Sjöstrand                       
  • Anders Hultin                         
  • Bengt Bengtsson                       
  • Marianne Friman                   
  • Britten Sollinger                         
  • Yvonne Allvin                              

Teaterombud

Kommunens pensionärsråd (KPR) 2021 (Utses av styrelsen)

Läkemedelsansvarig

  • Utses av KPR

Revisorer 

Valberedning

10 ombud till distriktsårsmötet och ersättare till dessa

Ordinarie distriktsårsmötesombud:

Håkan Söderström, Leif Allvin, Bengt G Bengtsson, Britt-Marie Boisen, Agneta Ehrenborg, Anders Hultin, Jan-Erik Johansson, Britten Sollinger, Lage Johannesson och Birgitta Loftäng.

Ersättare för distriktsårsmötesombud:
Gerd Hallin, Gunnar Häggström, Tore Fredriksson, Kitt Rehn Magnusson och Monika Green.

 Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )