2022-05-19 Månadsmöte med filmvisning

Filmen tog oss med på en resa i hamnen och Ove pekade ut platser av intresse. Mycket bra sammanställt med lagom långa sekvenser och bra berättarröst. Inblandnigen av bilder från förr och Oves personliga inlägg med minnen från barndommen förhöjde intresset.

Information

Inför ca 100 medlemmar informerade Håkan Söderström om 

  • Det osäkra läget om lokalen
  • Nästa månadsmöte, den 9 juni kl. 14.30 på Mölnlycke kulturhus, terrassen. Swingwarz spelar go musik. Mer info kommer.
  • Vi har fått bidrag från kommunen för att starta om. efter pandemin.
  • Boulesektionen har plats för fler spelare, Kontakta Ingrid Runevik, 070-518 28 15 ingrid.runevik@icloud.com
  • Anders H rapporterade om genomförda resor och om kommande.
  • Resan till Pilane den 14 juni, har fortfarande platser kvar.
  • Resan till Håverud är fulltecknad.
  • Platser finns kvar på resan den 13 september till Grimmeton, Österöö och Ästad
  • Mer info kommer om en resa till Åsle Tå, mm den 18 oktober.

Underhållning 

Ove Sjöstrand och Leif Allvin visade sin film "Från Drömmarnas Kaj till Klippan, Majorna".

Filmen tog oss med på en resa i hamnen och Ove pekade ut platser av intresse. Mycket bra sammanställt med lagom långa sekvenser och bra berättarröst. Inblandnigen av bilder från förr och Oves personliga inlägg med minnen från barndommen förhöjde intresset.

Här finns många platser som lockar till besök. Lista på kontakter.

Ove och Leif fick rungande applåder och mycket beröm. Sven-Olof Andersson uttryckte detsom så: "Ni är 1000 %  bra grabbar".

Marianne Friman spann på den pågående filmfestivalen och delade ut Grönpalmen till Ove och Leif, med hedersomnämnande till de som backat upp de båda.

Inbjudan till månadsmötet.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )