2022-02-25 Föredrag "Pixbo herrgård och samhälle, del 1"  av Marie Hurtig

Marie gav oss allt man hittills vet om Pixbo, från stenåldern fram till tiden för järnvägsbygget. Men det finns så mycket mer att berätta! Välkommen tillbaka Marie att berätta om den nyare historien! Redan nu står det klart att vi kommer att se på Pixbo/Gunnebo med nya ögon. Läs Gunnar Jernströms referat nedan.

Gunnar Jernström:

Pixbo herrgård och samhälle var ämnet för februari månads fredagsföredrag.

Ca 55 personer var samlade i kulturhusets lilla sal för att höra Marie Hurtig, själv boende i herrgården sedan många år, berätta om den bakomliggande historien. Det blev en tillbakablick över ägare som kommit och gått sedan medeltid, om den verksamhet som bedrivits, kunnigt insatt i sitt tidsperspektiv med tillhörande sidoblickar. För oss åhörare var det både några igenkännanden men framför allt ny kunskap.

Marie brann verkligen för sitt ämne och delade generöst med sig av sina kunskaper. Tiden gick fort, vi kom fram till början av 1900-talet och det fanns ju så mycket mer att berätta. Om ni vill, frågade Marie, så kommer jag tillbaka i höst och berättar mer om den nyare historien och vi sa alla, ”gärna”. Välkommen tillbaka Marie!

Gunnar Jernström

PS: Som en kommentar till det gamla stationshuset och banvaktstugan i Pixbo påminde Marie oss om att järnvägen mellan Göteborg och Borås byggdes mellan 1892 och 1894. Detta med mankraft och häst och kärra, utan moderna maskiner. Något att tänka på inför den utdragna processen att skapa en ny järnväg. DS.

Bild: Bengt G Bengtsson

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )