2022-10-28 Föredrag av Marie Hurtig, "Pixbo, från herrgård till villasamhälle" del 2

Gunnar Jernström: "Marie har lagt ned ett stort forskningsarbete i sin berättelse om Pixbo herrgård och villasamhälle och även om de människor som gjort avtryck här, ja det är en riktig kulturgärning.
Ett stort tack för din berättelse!"

  • Pixbohättan blev en storsäljare.

Pixbo, från herrgård till villasamhälle

När Marie Hurtig vårvintern 2022 berättade om Pixbo och dess herrgård kom berättelsen fram till förra sekelskiftet. Nu fortsatte hon sin spännande berättelse efter en kort resumé.

Det kom att handla om herrgårdens trädgårdsmästeri med sina omfattande grönsaksodlingar, om äppleträden, där några finns kvar och på hösten fortfarande bjuder på härliga äpplen för den som har vägarna förbi.

Vi fick berättelsen om de stora villorna utmed Banvägen, flera av dem först uppförda som sommarbostäder och fritidsbostäder, flera med drag av nationalromantik. Vi fick höra hur Pixbo utvecklades till ett villasamhälle under 1940-talet och om företagsamheter med tryckeri, bagerier, textilkonst och mycket mera. Likaså fick vi en småskola här vid Björnmossen. För oss som kom utsocknes ifrån var det framför allt en sak som Pixbo var känt för nämligen Pixbo päls. Under dess glansdagar kom stundtals busslaster med folk från andra orter som skulle köpa päls här.
Tidigt 70-tal kom en stor utbyggnad med mer än ett hundratal kedjehus i södra Pixbo.

Marie har lagt ned ett stort forskningsarbete i sin berättelse om Pixbo herrgård och villasamhälle och även om de människor som gjort avtryck här, ja det är en riktig kulturgärning. Hon knöt ihop sitt föredrag från herrgård till samhälle och till herrgård igen så elegant.

Et stort tack för din berättelse!

Text: Gunnar Jernström

Bild: Från Maries Hurtigs föreläsning

Länk till  "Pixbo herrgård och samhälle, del 1" 

Inlägg 2022-10-31: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com