2022-09-23 Föredrag av Karl Kardos

Gunnar Jernström: "Det var en stund som gav anledning till eftertanke om vår egen syn på omvärlden och hur vi själva tänker och handlar. Karl Kardos berättelse var mycket tänkvärd."
Läs mer nedan.

Gunnar Jernström:

En berättelse som gav anledning till eftertanke

1956 var Karl Kardos sjutton år gammal i ett Budapest där sovjetiska normer styrde vad skolan lärde ut och om hur samhället skulle vara, Efter en kortare möjlighet till någon form av förändring under hösten ledde polismaktens övergrepp till ett uppror mot regimen och där detta uppror efter kort tid kom att slås ned brutalt av främmande, sovjetiska trupper.

Om detta berättade Karl från sina egna upplevelser i mötet med främmande soldater, många gånger ovetande om var man var och varför man sänts dit.

En berättelse med start redan vid första mötena med ryska soldaters framfart i slutet av världskriget och sedermera till striderna vid ungerska revolutionen 1956. Vid strider då man vädjade till det internationella samfundet men utan att få någon hjälp.

Mötet med en ung sovjetisk soldat både rädd och tvivlande på sitt uppdrag och som kom att överlämna sitt vapen till Karl beskrevs målande.

Men även en berättelse om att komma som flykting till ett främmande land och om att bli mottagen där och att starta ett nytt liv. Om att inte vilja eller kunna besöka det forna hemlandet så länge som den kommunistiska regimen satt kvar vid makten.

Det ligger nära till hands att dra paralleller till skeendet i Ukraina idag där ett land kämpar för sin överlevnad, denna gång får man stort internationellt stöd i alla former. Kommer det att räcka, det vet vi inte.

För att ge ett perspektiv till detta gav Karl oss också en bakgrund till hur Ungern ser och historiskt har sett på Ukraina, något som inte ofta kommer fram i våra egna medier.

Ett par vackra sånger från Ungern framfördes också av Karl till eget gitarrspel.

               

Det var en stund som gav anledning till eftertanke om vår egen syn på omvärlden och hur vi själva tänker och handlar. Karl Kardos berättelse var mycket tänkvärd.

Gunnar Jernström

Ps. Efter en stund ljöd brandlarmet i kulturhuset och vi fick lämna byggnaden lugnt och stilla medan problemet undersöktes. Efter en kvart kunde vi gå in igen och fortsätta. Så lugnt och avslappnat agerar man nog inte i Kiev när larmet går. Ds

Inbjudan till föredraget.

Inlägg (och bild) 2022-09-24: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com