2022-03-25 Föredrag "Att avbilda det osynliga"

"En kompakt tystnad från den koncentrerade publiken i det fullsatta Röda Rummet, vittnade om fascination för dagens ämne... -...All beundran till dem, som utvecklat EM och dess tillämpningar! Stort tack till vår föreläsare", skriver Britt-Marie Wiezell nedan.

”Att avbilda det osynliga” av professor emeritus Bengt R Johansson från Sahlgrenska akademin
 

Britt-Marie Wiezell:

En kompakt tystnad från den koncentrerade publiken i det fullsatta Röda Rummet, vittnade om fascination för dagens ämne.

                         

Professorn visade elektronmikroskopets (EM) utveckling från 1800-talet tills nu.
I sin moderna form kan man få ge hela 50 000 000:- för att få se så lite som           1/10 000 000 000m eller 1/10Å! Men då är det tydligt. Så tydligt att skillnader mellan de blomkålsliknande taggarna på Covidviruset visar om det är en delta- eller omikronmutation.

Förutom utrustning för att bereda prov för studie i EM, så finns program, som gör beräkningar på en kvart. Dessa tog tidigare sju år!

Vilka möjligheter ger inte detta till att som ett exempel, snabbt ta fram nya vacciner!
All beundran till dem, som utvecklat EM och dess tillämpningar!

Stort tack till vår föreläsare, som dessutom låter intäkterna från föreläsningen gå oavkortat till Läkare utan gränser.

Britt-Marie Wiezell

Barbro Månsson kunde glädjas åt att räkna in 38 betalande gäster! Och att kunna överföra 2360 kr till Läkare Utan Gränser. 

Läk till inbjudan.

Foto: Ove Sjöstrand

Text: Britt-Marie Wiezell

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )