2022-04-21 Månadsmöte med föredrag av Bo Eek

Birgitta Loftäng: "För många av oss blev den här eftermiddagen igenkännandets upplevelse. Tack Bo Eek".
Håkan Söderström ställde också en allvarlig fråga. Mer om det nedan.

Månadsmöte den 21 april 2022

INFORMATION

Håkan Söderström hälsade de 93 deltagarna välkomna, med en speciell hälsning till nya medlemmar. HS rapporterade att sökandet efter en ny lokal i stället för vår nuvarande i fabriken fortfarande pågår.

Därefter följde en kort genomgång av de olika kommittéernas arrangemang. Dessa återfinns under Aktiviteter

Vid årsmötet misslyckades vi att få till en fungerande programkommitté. HS ställde därför frågan om medlemmarna tycker att det är en bra idé att ha månadsmöten med någon form av underhållning, i form av föredrag eller musikaliskt. Det lät som om frågan besvarades positivt. Då gäller att alla goda krafter samverkar till att skaka fram tre till fyra personer som kan axla dettta jobb. 

UNDERHÅLLNING

Britt Nedestam presenterade dagens föredragshållare Bo Eek, domprost emeritus, som berättar under rubriken "Från missionshus till katedral"

Birgitta Loftäng skriver om föredraget:

”Jag längtar marken, jag längtar stenarna där barn jag lekt” (Heidenstam).

På torsdagens möte med Vintergäcken berättade f d domprost Bo Eek för oss om ” Från missionshus till katedral”, en nostalgisk resa men också en igenkännande resa för många av oss lyssnare.

Som femåring i Lerum fick Bo följa med grannen till missionshuset och delta i söndagsskolan. Han upplevde de bibliska berättelserna med sina platser och personer mycket intensivt och omplanterade händelserna och personerna till miljön i Lerum.

Ett omtolkande som nog många av oss gjort i olika sammanhang.

Bo berättade så levande att vi kände oss förflyttade till Lerum. Många av oss hade deltagit i söndagsskola som barn och upplevde igenkännandet genom berättelser, sånger och psalmer som vi fick sjunga med i.

Bo ville sedan delta i församlingens gudstjänster efter söndagsskolans slut. Här såddes nog ett frö för framtida yrkesval, prästens.

Vid ett kyrkligt gymnasistmöte upplevde Bo Skara domkyrka och dess kyrkorum mycket starkt. Då fanns bara några av Bo Beskows glasmosaikfönster på plats. Fönster som på ena sidan berättar om händelser i Gamla testamentet och på andra sidan nya testamentet. De har tillkommit under en lång period. Glaskonsten hade Bo Beskow studerat i Chartres i Frankrike. Katedralen där är värd ett besök.

Vid besöket i Skara tänkte Bo : Här vill jag en gång utöva mitt yrke. Och så blev det. Bo Eek utnämndes till domprost i Skara.

Rabbelkunskapen fick också ett erkännande. Ruben, Simon , Juda……. Den kan bli en grund att stå på.

Vi blev delaktiga i berättandet genom att vi fick sjunga sånger, psalmer och be ”Gud som haver….”

För många av oss blev den här eftermiddagen igenkännandets upplevelse.

Tack Bo Eek

Birgitta Loftäng

ÖVRIGT

Tack också till programkommittén och till övrig personal som fixade fika och gjorde månadsmötet till en glädjestund.

Till alla som hade en fin eftermiddag, ta en allvarlig funderare på vad just du kan bidra med för att möjliggöra framtida månadsmöten. Ju fler som hjälps åt, dess enklare börda.

Kontakta någon i styrelsen med tips. Kontaktuppgifter

Bild: Bengt G Bengtsson

Text: Birgitta Loftäng

Länk till inbjudan.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )