2022-08-23 Resa på Dalslands kanal

Resan gick med en båt från 1896 på den 1½ sekel gamla kanalen. Vi förundrades över de gamla ännu fungerande konstruktionerna. Vi tänkte också på de människor som med den tidens hjälpmedel skapade dessa. Vi bländades av naturens skönhet och vi är tacksamma för att det i dag finns folk som viger sitt liv för att vi skall få denna upplevelse.
Läs Leif Allvins reserapport på länk nedan.

Leif Allvin:

RESA PÅ DALSLANDS KANAL 23 AUGUSTI 2022
Citat: Ett varmt tack till Resekommittén (Anders Hultin sammankallande, Anki Johansson, Marie Ulfvin Larsson och Dan Medin), för anordnade av denna trevliga resa.

Länk till inbjudan

Inlägg 2022-08-26: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com