Bilder från Folkhälsoveckan

Folkhälsovecka i SPF Östra BlekingeVår Folkhälsogrupp hade planerat ett program för eftermiddagarna i SPF:s stora riksomfattande Folkhälsovecka den 17-21 maj 2021. Det fanns möjligheter till aktiviteter på fem olika platser i vårt upptagningsområde